Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich usług oferowanych przez KreatywnaWizytowka.pl i jest skierowana do Klientów KreatywnaWizytowka.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@kreatywnawizytowka.pl

I. Informacje ogólne

 1. Dane zbierane podczas rejestracji
  1. Klient wysyłając formularz kontaktowy w celu przedstawienia oferty podaje swoje dane dobrowolnie.
  2. Klient wysyłając formularz kontaktowy w celu przedstawienia oferty podaje imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
 2. Dane zbierane automatycznie
  1. Podczas wizyty Klienta na stronie automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”, system „Facebook Pixel”.
  2. Strona zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Wykorzystywanie danych przez KreatywnaWizytowka.pl
  1. Dane podane przez Klienta podczas wysłania formularza kontaktowego są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia pracownikom przesłania odpowiednio przygotowanej oferty handlowej.
  2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości strony.
  3. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
  4. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

 

II. Zmiana danych

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient może dokonać zmiany danych podanych wysyłając taką prośbę na kontakt@kreatywnawizytowka.pl
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 

III. Zabezpieczenie danych

 1. Komunikacja pomiędzy Klientem, a serwerem strony jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer strony. Informacja wysyłana z serwera strony do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
 2. Strona stosuje także certyfikaty tożsamości o bardzo wysokiej jakości i poziomie zabezpieczeń.

 

IV. Zmiana Polityki Prywatności

 1. KreatywnaWizytowka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci strony zostaną poinformowani na stronie www.KreatywnaWizytowka.pl

Social media